Årsmøte og Årsmelding

Årsmøte

Nettbasert årsmøte 28. mai kl. 18:00 – 19:30

Frist for å melde inn saker til dagsorden er torsdag 14. mai til siri@samspillmusicnetwork.no.

Årsmelding

«Samspill gjør en viktig jobb med å vanne blomster i den norske kunstfaunaen som muligens ellers ikke ville bli sett. Det gjør samfunnet vårt rikt og vakkert.» Oddrun Lilja

Årsmeldinga for 2019 er klar! Les her.

Related Posts