Bellali Austria: Betraktinger over et inkluderende kulturliv / Una vida cultural incluyente

Bellali Austria fra Oslo Flamencofestival (og Samspill-medlem!) deler tanker, opplevelser og betraktninger rundt et inkluderende kulturliv i et flerkulturelt Norge – på norsk og spansk. Dette er et bidrag i en serie av innlegg som har kommet etter at Kulturrådet kom med sin sluttrapport for storsatsingen «Inkluderende kulturliv i Norden”. I etterkant har både daglig leder i Samspill – Siri Kvambe – kommentert prosjektet og fått svar på kommentar fra Kulturrådet og involverte i prosjektet. 

Bellali Austria fra Oslo Flamencofestival (og Samspill-medlem!) deler tanker, opplevelser og betraktninger rundt et inkluderende kulturliv i et flerkulturelt Norge – på norsk og spansk. Dette er et bidrag i en serie av innlegg som har kommet etter at Kulturrådet kom med sin sluttrapport for storsatsingen «Inkluderende kulturliv i Norden”. I etterkant har både daglig leder i Samspill – Siri Kvambe – kommentert prosjektet og fått svar på kommentar fra Kulturrådet og involverte i prosjektet.

Den treårige storsatsingen til Kulturrådet hadde som formål å peke på utfordringer og å utvikle metoder for et mer inkluderende kulturliv. Prosjektet samlet syv ulike nettverk bestående av kunstnere, biblioteker, kulturhus, kulturskoler, kompetansesentre og andre aktører på kulturfeltet. Nettverkene har delt metoder og erfaringer, startet nye prosjekter og utviklet kunnskap om hvordan gjøre kulturlivet mer relevant og inkluderende for etniske og kulturelle minoriteter i Norden.

Les Bellali Austrias innlegg her:

Betraktinger over et inkluderende kulturliv / Una vida cultural incluyente

Related Posts