Nytt år og ny nettside

I 2023 er det 25 år siden Samspill ble stiftet!
Dette skal vi markere gjennom hele året på en rekke ulike måter. Det blir naturligvis konserter flere steder i landet, i tillegg til seminarer, markeringer og aktiviteter. Et nytt samarbeid med Norges Musikkhøgskole er i gang, og med støtte fra Sparebankstiftelsen skal vi jobbe fram flere konserter for barn og unge, videreføre samarbeidet med Oslo Orientalske Orkester om sommerkurs for ungdommer, og vi utvider aktivitetene i Musikk i mottak. Vi oppretter et ambassadørprogram for å nå ut til flere miljøer, og samarbeider med Kulturrådet om en ny pilotsatsning. For å nevne noe.
Ta en kikk, og se den fine artistkatalogen vår!

Related Posts