Musikk i mottak

Arbeid med sårbare barn og unge som bor på asylmottak, er noe av det mest verdifulle vi gjør. Og det å kunne gi profesjonelle musikere som selv har egne opplevelser fra mottak eller som innvandrere til Norge et møte med disse barna, har en ekstra stor verdi. Dette er grunnen til at vi siden 2014 har tilbudt musikkverksteder for barn og unge i mottak. Musikernes ressurser med språk- og kulturell kompetanse brukes aktivt i opplegget.

By collaborating with JM Norway, we have taken the project a few steps further, and their MUA project is a methodology that has been developed through 10 years of work with the target group. It has been developed by music therapists, who have special expertise in how music can be used to promote mastery regardless of previous knowledge, regulate emotions, strengthen social cohesion, and reduce isolation. The methodology takes into account and is designed to incorporate and change based on what participants are motivated and willing to do.

The project offers a space where children and young people in asylum centers can experience mastery, social cohesion, and development in a daily life that is otherwise largely characterized by passivity, waiting, and uncertainty. When we also involve musicians with their own experiences from asylum centers or as immigrants to Norway, we give the project an additional lift and relevance.

En deltaker fortalte oss at da han fikk høre Oud (strengeinstrument fra Midtøsten) ble han "Tatt med tilbake i tid til dager av frihet", og at musikk alltid fikk ham i godt humør - uansett hva slags humør han hadde i utgangspunktet.
Ingrid Dyrnes Svendsen
musikkterapeut og prosjektleder MUA

Siden 2021 har vi gjennomført ukentlige musikkverksteder på Mysebu statlige mottak. Dette er et samarbeid med musikkterapeuter fra JM Norway og musikere fra Samspills nettverk som selv har bakgrunn som flyktninger eller innvandrere til Norge. I tillegg har vi besøkt mottaket i ferier som høst, jul, vinter og påske, samt en egen Id-fest i april i år. Dette er et gledelig avbrekk for ungdommene som lever i en usikker ventetilstand som enslige mindreårige og nye i landet. Musikerne stiller med forskjellige instrumenter så alle som vil kan delta, de lager trommesirkel,  synger nye og kjente sanger, klappe- og rytmeleker, danser og ler sammen. 

I 2021 besøkte vi asylmottaket i Steinkjer, og holdt et firedagers musikkverksted for barna i sommerferien. Siste dag fikk alle delta på en avsluttende konsert. Det er mellom 15 og 30 deltakere per gang.  

I 2019 påbegynte vi dialog om samarbeidet Sosial inclusion through creative music, med 4 andre europeiske land, ledet av European Jazz Network. Denne dialogen har endelig resultert i støtte fra EU-midler til aktiviteter i mottak, samt et treårig samarbeid om konferanser på tvers av landene. Prosjektet har fått tittelen PLAY GROUND. Det norske bidraget er koordinert av Østnorsk jazzenter. Norges bidrag var en konferanse 5. og .6 mai, sendt digitalt fra Bergen, der vi inviterte to forskere på musikkterapi og community music, samt Ole Hamre fra Fargespill. Dette for å presentere noe av arbeidet som pågår i Norge på dette på feltet. 

Musikk i Mottak er støttet av EU-grants, Sparebankstiftelsen og Kulturtanken.