Musikk i mottak

Arbeid med sårbare barn og unge som bor på asylmottak, er noe av det mest verdifulle vi gjør. Og det å kunne gi profesjonelle musikere som selv har egne opplevelser fra mottak eller som innvandrere til Norge et møte med disse barna, har en ekstra stor verdi. Dette er grunnen til at vi siden 2014 har tilbudt musikkverksteder for barn og unge i mottak. Musikernes ressurser med språk- og kulturell kompetanse brukes aktivt i opplegget.

Ved å samarbeide med JM Norway, har vi løftet prosjektet noen steg videre, og deres MUA prosjekt er en metodikk som er utviklet gjennom 10 års arbeid med målgruppen. Den er utviklet av musikkterapeuter, som har særlig kompetanse på hvordan musikk kan brukes for å fremme mestring uansett forkunnskaper, regulere følelser, styrke sosialt samhold og minske isolasjon. Metodikken tar høyde for, og legger opp til innspill og endringer ut i fra hva deltakerne har motivasjon for og lyst til å gjøre.

Prosjektet tilbyr et rom hvor barn og unge på asylmottak kan få oppleve mestring, sosialt samhold og utvikling i en hverdag som ellers i stor grad er preget av passivitet, venting og usikkerhet. Når vi i tillegg involverer musikere med egne erfaringer fra mottak eller som innvandrere til Norge, gir vi prosjektet et ytterligere løft og relevans.

En deltaker fortalte oss at da han fikk høre Oud (strengeinstrument fra Midtøsten) ble han "Tatt med tilbake i tid til dager av frihet", og at musikk alltid fikk ham i godt humør - uansett hva slags humør han hadde i utgangspunktet.
Ingrid Dyrnes Svendsen
musikkterapeut og prosjektleder MUA

Siden 2021 har vi gjennomført ukentlige musikkverksteder på Mysebu statlige mottak. Dette er et samarbeid med musikkterapeuter fra JM Norway og musikere fra Samspills nettverk som selv har bakgrunn som flyktninger eller innvandrere til Norge. I tillegg har vi besøkt mottaket i ferier som høst, jul, vinter og påske, samt en egen Id-fest i april i år. Dette er et gledelig avbrekk for ungdommene som lever i en usikker ventetilstand som enslige mindreårige og nye i landet. Musikerne stiller med forskjellige instrumenter så alle som vil kan delta, de lager trommesirkel,  synger nye og kjente sanger, klappe- og rytmeleker, danser og ler sammen. 

I 2021 besøkte vi asylmottaket i Steinkjer, og holdt et firedagers musikkverksted for barna i sommerferien. Siste dag fikk alle delta på en avsluttende konsert. Det er mellom 15 og 30 deltakere per gang.  

I 2019 påbegynte vi dialog om samarbeidet Sosial inclusion through creative music, med 4 andre europeiske land, ledet av European Jazz Network. Denne dialogen har endelig resultert i støtte fra EU-midler til aktiviteter i mottak, samt et treårig samarbeid om konferanser på tvers av landene. Prosjektet har fått tittelen PLAY GROUND. Det norske bidraget er koordinert av Østnorsk jazzenter. Norges bidrag var en konferanse 5. og .6 mai, sendt digitalt fra Bergen, der vi inviterte to forskere på musikkterapi og community music, samt Ole Hamre fra Fargespill. Dette for å presentere noe av arbeidet som pågår i Norge på dette på feltet. 

Musikk i Mottak er støttet av EU-grants, Sparebankstiftelsen og Kulturtanken.