Sanskriti Shrestha. Foto: Käthe Øien

Samspill på Jazzscenen

Samarbeid med Norsk Jazzforum – Musikk som internasjonalt møtested

Om Samspill på Jazzscenen

Samarbeid med Norsk Jazzforum – Musikk som internasjonalt møtested

Samspill på jazzscenen er Samspills samarbeid med Norsk jazzforum om å styrke mangfoldsarbeidet på jazzfeltet i Norge. Formålet er å forene norske jazzmusikere med tradisjonsmusikere bosatt i Norge gjennom å legge til rette for konserter som viser fram og oppfordrer til samarbeid på tvers av sjangermessig og kulturell bakgrunn.

Prosjektet vokser ut av samarbeidet mellom Samspill og Kampenjazz, Samspill på Kampenjazz, som ble startet i 2014. I 2019 utvidet vi prosjektet med konsertserien OK Sessions, sammen med Nasjonal jazzscene og Bugge Wesseltofts OkWorld, og i 2020 videreførte vi prosjektet med nye samarbeidspartnere utenfor Oslo. I tillegg til å skape jazzkonserter av høy kunstnerisk kvalitet, etablerer samarbeidene gode plattformer for å utvide nettverk og legge til rette for framtidige samarbeid for musikere tilknyttet Samspill.

Se klipp fra OK Sessions #2 med Bansal/Henryson/Bratlie her:
"Samarbeidet med Samspill har gjort det mulig for oss å dra nytte av deres omfattende kompetanse og nettverk. De siste to årene har vi dermed hatt konserter på vårt program som det ikke hadde vært mulig for oss å arrangere uten dette samarbeidet. Mens de fleste organisasjoner og konsertarrangører har et sjangerspesifikt mandat er Samspill en av få organisasjoner som har som mål å bidra til større kulturelt samarbeid og mangfold uavhengig av sjanger. Dette har vi og mange andre stor nytte av. Samspill bidrar sterkt til at vi også i musikklivet ser resultater av at Norge er et kulturelt mangfoldig samfunn."
Jon-Kristian Johnsen
Kampenjazz

Samarbeidspartnere

Støttet av