Søknadskalender

Her får du oversikt over ulike tilskuddsordninger og når søknadsfristene er.

LØPENDE FRIST

HVORHVASØKNADSFRIST
Oslo KommuneLøpende tilskudd til kunst- og kulturtiltakLøpende frist
TrafoUnge 15 - 25 år - Kreative og kunstneriske prosjekterDen 1. hver måned
Creos vederlagsfondDiverse: Innspillinger, turnéer, konserter, reiser6 ganger per år
FrifondProsjektstøtte for deg under 26 årLøpende frist
KulturdirektoratetPubliseringsstøtte for innspillingerLøpende frist
Norsk JazzforumFor medlemmer av Norsk Jazzforum: Ad hoc-støtteLøpende frist

JANUAR

HVORHVASØKNADSFRIST
FFUK – Fond for utøvende kunstnereInnspilling av album12. januar kl. 13.00
FFUK – Fond for utøvende kunstnereReisestøtte, prosjektstøtte, reise- og etterutdanningsstipend17. januar kl. 13.00

FEBRUAR

HVORHVASØKNADSFRIST
KulturdirektoratetMarkedsføring av musikkutgivelser2. februar kl. 13.00
Fond for Lyd og BildeProsjektstøtte2. februar kl. 13.00
Komponistenes VederlagsfondArbeidsstipend, Reisestipend, Utstyrsstipend, og Fordypningsstipend2. februar kl. 13.00
KOMP – Norsk MusikkrådKurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak25. februar
Finsk-Norsk KulturfondKulturprosjekter mellom Finland og Norge28. februar

MARS

HVORHVASØKNADSFRIST
KulturromTeknisk utstyr til kulturrom: Øvingsutstyr, Framføringsutstyr, og Teknisk vedlikehold1. mars
KulturromBygg og utbedring av kulturrom1. mars
STIKK – Music NorwayMarkedsføringstilskudd1. mars kl. 23:59
STIKK – Music NorwayReisestøtte innen fire kategorier: Konsert/turné; Møtevirksomhet; Låtskriving/komponering; Arbeidsopphold 1. mars kl. 23:59
KulturdirektoratetTurné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band2. mars kl. 13:00
Det norske komponistfondStøtte til musikkskaping uavhengig av sjanger, tradisjon og kulturbakgrunn.2. mars kl. 13.00
FFUK – Fond for utøvende kunstnereInnspilling av album9. mars kl. 13.00
FFUK – Fond for utøvende kunstnereReisestøtte, prosjektstøtte, reise- og etterutdanningsstipend14. mars kl. 13.00
NOPAProsjekttilskudd15. mars
Nordisk Kulturkontakt – MobilitetsstøtteReisestøtte i Norden27. mars kl. 14:59

APRIL

HVORHVASØKNADSFRIST
TekstforfatterfondetSkriving av tekster og oversettelser til bruk med musikk2. april kl. 13.00
TONO-stipendetSkaping av nye musikkverk av komponister, låtskrivere og tekstforfattere.19. april kl. 15:00

MAI

HVORHVASØKNADSFRIST
KulturdirektoratetMarkedsføring av musikkutgivelser3. mai kl. 13.00
FFUK – Fond for utøvende kunstnereInnspilling av album4. mai kl. 13.00
FFUK – Fond for utøvende kunstnereReisestøtte, prosjektstøtte, reise- og etterutdanningsstipend9. mai kl. 13.00

JUNI

HVORHVASØKNADSFRIST
STIKK – Music NorwayMarkedsføringstilskudd1. juni kl. 23:59
STIKK – Music NorwayReisestøtte innen fire kategorier: Konsert/turné; Møtevirksomhet; Låtskriving/komponering; Arbeidsopphold 1. juni kl. 23:59
KulturdirektoratetTurné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band2. juni kl. 13.00
KulturdirektoratetAndre musikktiltak – prosjekttilskudd2. juni kl. 13.00
KulturdirektoratetKomposisjon og produksjon av musikk2. juni kl. 13.00
KulturdirektoratetArrangørstøtte2. juni kl. 13.00

SEPTEMBER

HVORHVASØKNADSFRIST
KulturromBygg og utbedring av kulturrom1. september
KulturromTeknisk utstyr til kulturrom: Øvingsutstyr, Framføringsutstyr, og Teknisk vedlikehold1. september
STIKK – Music NorwayMarkedsføringstilskudd1. september kl. 23:59
STIKK – Music NorwayReisestøtte innen fire kategorier: Konsert/turné; Møtevirksomhet; Låtskriving/komponering; Arbeidsopphold 1. september kl. 23:59
Komponistenes VederlagsfondArbeidsstipend, Reisestipend, Utstyrsstipend, og Fordypningsstipend4. september kl. 13.00
KulturdirektoratetTurné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band5. september kl. 13.00
KulturdirektoratetMarkedsføring av musikkutgivelser5. september kl. 13.00
KulturdirektoratetArrangørstøtte5. september kl. 13.00
Fond for Lyd og BildeProsjektstøtte - Innspilling, komponering, konserter5. september kl. 13.00
Nordisk Kulturkontakt – Kultur- og kunstprogrammetProsjektstøtte - Nordisk kultursamarbeid12. september kl. 14:59
Nordisk Kulturkontakt – MobilitetsstøtteReisestøtte i Norden13. september kl. 14:59
Oslo KommuneDiversestipend15. september
Oslo KommuneKulturprofilstipend15. september
Oslo KommuneTalentstipend (18 - 26 år)15. september
Oslo KommuneStipend til internasjonal kunstnerutveksling15. september
Oslo KommuneEtableringsstipend15. september
Nordisk Kulturkontakt – Kortvarig nettverkstøtteNettverksstøtte i Norden21. september kl. 14:59

OKTOBER

HVORHVASØKNADSFRIST
Det norske komponistfondKomponisthonorar2. oktober kl. 13.00
NOPAProsjekttilskudd15. oktober
KulturdirektoratetStatens kunstnerstipend17. oktober kl. 13:00
KulturdirektoratetDiversestipend17. oktober kl. 13.00

NOVEMBER

HVORHVASØKNADSFRIST
KulturdirektoratetMarkedsføring av musikkutgivelser2. november kl. 13.00
TekstforfatterfondetSkriving av tekster og oversettelser til bruk med musikk2. november kl. 13.00
FFUK – Fond for utøvende kunstnereInnspilling av fonogram, Prosjektstøtte, Reisestøtte og Etterutdanningsstipend3. november kl. 13.00

DESEMBER

HVORHVASØKNADSFRIST
STIKK – Music NorwayMarkedsføringstilskudd1. desember kl. 23:59
STIKK – Music NorwayReisestøtte innen fire kategorier: Konsert/turné; Møtevirksomhet; Låtskriving/komponering; Arbeidsopphold 1. desember kl. 23:59
KulturdirektoratetTurné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band5. desember kl. 13.00
KulturdirektoratetAndre musikktiltak – prosjekttilskudd5. desember kl. 13.00
KulturdirektoratetKomposisjon og produksjon av musikk5. desember kl. 13.00