Søknadskalender

Her får du oversikt over ulike tilskuddsordninger og når søknadsfristene er.

LØPENDE FRIST

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
Oslo KommuneLøpende tilskudd til kunst- og kulturtiltakLøpende frist
TrafoUnge 15 - 25 år - Kreative og kunstneriske prosjekterDen 1. hver måned
Creos vederlagsfondDiverse: Innspillinger, turnéer, konserter, reiser6 ganger per år
FrifondProsjektstøtte for deg under 26 årLøpende frist
Norsk KulturrådPubliseringsstøtte for innspillingerLøpende frist
Norsk JazzforumFor medlemmer av Norsk Jazzforum: Ad hoc-støtteLøpende frist

JANUAR

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
FFUK – fond for utøvende kunstnereInnspilling av fonogram, Prosjektstøtte, Reisestøtte og Etterutdanningsstipend13. januar kl. 13.00

FEBRUAR

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
Nordisk KulturfondProsjektstøtte1. februar kl. 23:59
Norsk KulturrådMarkedsføring av musikkutgivelser2. februar kl. 13.00
Fond for Lyd og BildeProsjektstøtte2. februar kl. 13.00
Komponistenes VederlagsfondArbeidsstipend, Reisestipend, Utstyrsstipend, og Fordypningsstipend2. februar kl. 13.00
KOMP – Norsk MusikkrådKurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak25. februar
Nordisk KulturkontaktNettverksstøtte i Norden26. februar kl. 14:59
Finsk-Norsk KulturfondKulturprosjekter mellom Finland og Norge28. februar

MARS

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
KulturromTeknisk utstyr til kulturrom: Øvingsutstyr, Framføringsutstyr, og Teknisk vedlikehold1. mars
KulturromBygg og utbedring av kulturrom1. mars
STIKK – Music NorwayMarkedsføringstilskudd1. mars kl. 23:59
STIKK – Music NorwayReisestøtte1. mars kl. 23:59
Norsk KulturrådMusikere og musikkensembler2. mars kl. 13:00
Det norske komponistfondThe Norwegian Composers’ fund2. mars kl. 13.00
Nordisk KulturkontaktProsjektstøtte - Nordisk kultursamarbeid8. mars kl. 14:59
FFUK – fond for utøvende kunstnereInnspilling av fonogram, Prosjektstøtte, Reisestøtte og Etterutdanningsstipend17. mars kl. 13.00
Nordisk KulturkontaktReisestøtte i Norden31. mars kl. 14:59

APRIL

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
TekstforfatterfondetSkriving av tekster til bruk med musikk2. april kl. 13.00
TONO-stipendetLage ny musikk13. april kl. 16:00

MAI

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
Sparebankstiftelsen DNBTiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner1. mai
Nordisk KulturfondProsjektstøtte3. mai kl. 23:59
Norsk KulturrådMarkedsføring av musikkutgivelser4. mai kl. 13.00
FFUK – fond for utøvende kunstnereInnspilling av fonogram, Prosjektstøtte, Reisestøtte og Etterutdanningsstipend6. mai kl. 13.00

JUNI

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
STIKK – Music NorwayMarkedsføringstilskudd1. juni kl. 23:59
STIKK – Music NorwayReisestøtte1. juni kl. 23:59
Norsk KulturrådMusikere og musikkensembler2. juni kl. 13.00
Norsk KulturrådProsjektstøtte2. juni kl. 13.00
Norsk KulturrådBestillingsverk og produksjonsstøtte2. juni kl. 13.00
Norsk KulturrådArrangørstøtte2. juni kl. 13.00
Nordisk KulturfondOppstart11. juni

AUGUST

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
FFUK – fond for utøvende kunstnereInnspilling av fonogram, Prosjektstøtte, Reisestøtte og Etterutdanningsstipend18. august kl. 13.00

SEPTEMBER

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
KulturromBygg og utbedring av kulturrom1. september
KulturromTeknisk utstyr til kulturrom: Øvingsutstyr, Framføringsutstyr, og Teknisk vedlikehold1. september
Sparebankstiftelsen DNBTiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner1. september
STIKK – Music NorwayMarkedsføringstilskudd1. september kl. 23:59
STIKK – Music NorwayReisestøtte1. september kl. 23:59
Norsk KulturrådMusikere og musikkensembler2. september kl. 13.00
Norsk KulturrådMarkedsføring av musikkutgivelser2. september kl. 13.00
Norsk KulturrådArrangørstøtte2. september kl. 13.00
Komponistenes VederlagsfondArbeidsstipend, Reisestipend, Utstyrsstipend, og Fordypningsstipend2. september kl. 13.00
Fond for Lyd og BildeProsjektstøtte2. september kl. 13.00
Nordisk KulturkontaktKunst- og kulturprogrammet13. september kl. 14:59
Nordisk KulturkontaktProsjektstøtte - Nordisk kultursamarbeid13. september kl. 14:59
Oslo KommuneDiversestipend15. september
Oslo KommuneKulturprofilstipend15. september
Oslo KommuneTalentstipend (18 - 26 år)15. september
Oslo KommuneStipend til internasjonal kunstnerutveksling15. september
Oslo KommuneEtableringsstipend15. september
Nordisk KulturkontaktNettverksstøtte i Norden20. september kl. 14:59
Nordisk KulturkontaktReisestøtte i Norden30. september kl. 14:59

OKTOBER

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
Nordisk KulturfondProsjektstøtte1. oktober kl. 23:59
Det norske komponistfondKomponisthonorar2. oktober kl. 13.00
Norsk KulturrådStatens kunstnerstipend16. oktober kl. 13:00
Norsk KulturrådDiversestipend16. oktober kl. 13.00

NOVEMBER

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
Norsk KulturrådMarkedsføring av musikkutgivelser2. november kl. 13.00
TekstforfatterfondetSkriving av tekster til bruk med musikk2. november kl. 13.00
FFUK – fond for utøvende kunstnereInnspilling av fonogram, Prosjektstøtte, Reisestøtte og Etterutdanningsstipend3. november kl. 13.00

DESEMBER

HVORSJANGERSØKNADSFRIST
STIKK – Music NorwayMarkedsføringstilskudd1. desember kl. 23:59
STIKK – Music NorwayReisestøtte1. desember kl. 23:59
Norsk KulturrådMusikere og musikkensembler2. desember kl. 13.00
Norsk KulturrådProsjektstøtte2. desember kl. 13.00
Norsk KulturrådBestillingsverk og produksjonsstøtte2. desember kl. 13.00
Nordisk KulturfondOppstart5. desember