Oslo Oriental UNG

Kurssamarbeid med Oslo Orientalske Orkester

Oslo Oriental UNG

Alle barn og unge fortjener å oppleve rollemodeller og forbilder som speiler hvem de er. Dagens mangfoldige samfunn er tjent med et inkluderende, rikt og tilgjengelig kulturtilbud der barn og unge kan møte musikk og kunstnere de kan kjenne seg igjen i. Enten det er som publikum til en konsert, som deltakere i orkester på tvers av generasjoner eller på musikkverksteder i og utenfor asylmottak, burde verdens viktigste publikum ha mulighet til å delta på gode opplevelser som kan bidra til å bygge identitet og tilhørighet. Samspill er en viktig bidragsyter på dette området.

I Oslo og omegn er det en stor gruppe barn og unge med bakgrunn fra Midtøsten og områdene rundt. Mange av disse har flyktet selv eller har foreldre med flyktningbakgrunn, og vokser opp langt fra opprinnelseslandets kulturtradisjoner. 

Sommerkurs

I samarbeid med Oslo Orientalske Orkester leder den syriske musikeren Saleh Mahfoud  tilbudet om opplæring innen arabiske og andre østlige/orientalske musikksjangre til ungdom i alderen 12-20 år som ønsker å få bedre kjennskap til denne musikken. Her får får unge talenter møte og spille sammen med profesjonelle musikere. Tilbudet består av både opplæring, samspill og improvisasjon. Vi har til nå gjennomført to sommerkurs, og etter årets vellykkede tre dager på Øvingshotellet/Popsenteret i august 2023, ser vi en økende interesse. Prosjektet er støttet av  Sparebankstiftelsen. 

Instruktører er erfarne musikere og pedagoger fra Oslo Orientalske Orkester.
Safaa Al-Saadi – perkusjon,
Inger Hannisdal – fiolin, cello
Mathilde Grooss Viddal – saksofoner, klarinett
Saleh Mahfoud – kor/vokal, samt prosjektledelse

På sikt ønsker vi å bidra til at tilsvarende kurs kan tilbys på Aktivitetsskoler/SFO og Kulturskoler over hele landet.

For mer info om orkesteret og prosjektet, se oslooriental.no

"Ett av barna stilte spørsmål rundt det å overføre denne kunnskapen til andre instrumenter og musikksjangre innen både østlig og vestlig musikk. Barna fikk stjerner i øynene da jeg fortalte at en dag er det de som skal lære bort denne musikken videre, og vi som skal lytte til dem."
Safaa Al-Saadi
"Jeg lærte arabisk fingersetning på fiolinen, og utviklet meg mye. Og så fikk jeg mange nye venner."
Ilian (12), violin

Media

Et samarbeid med

Prosjektet er støttet av