Oslo Oriental UNG

Kurssamarbeid med Oslo Orientalske Orkester

Oslo Oriental UNG

Alle barn og unge fortjener å oppleve rollemodeller og forbilder som speiler hvem de er. Dagens mangfoldige samfunn er tjent med et inkluderende, rikt og tilgjengelig kulturtilbud der barn og unge kan møte musikk og kunstnere de kan kjenne seg igjen i. Enten det er som publikum til en konsert, som deltakere i orkester på tvers av generasjoner eller på musikkverksteder i og utenfor asylmottak, burde verdens viktigste publikum ha mulighet til å delta på gode opplevelser som kan bidra til å bygge identitet og tilhørighet. Samspill er en viktig bidragsyter på dette området.

I Oslo og omegn er det en stor gruppe barn og unge med bakgrunn fra Midtøsten og områdene rundt. Mange av disse har flyktet selv eller har foreldre med flyktningbakgrunn, og vokser opp langt fra opprinnelseslandets kulturtradisjoner. I samarbeid med det nyoppstartede Oslo Orientalske Orkester tilbyr vi ungdom i alderen 14-20 år opplæring i det arabiske musikksystemet Maqam.

Sommerkurs

I samarbeid med prosjektleder Saleh Mahfoud og Oslo Orientalske Orkester ønsker vi å gi et tilbud om opplæring innen arabiske og andre østlige/orientalske musikksjangre til ungdom i alderen 14-20 år som ønsker å få bedre kjennskap til denne musikken. Vi ønsker å presentere unge talenter for profesjonelle musikere, og la dem spille sammen. Tilbudet består av både opplæring, samspill og improvisasjon. Etter en ukes vellykket sommerkurs på Majorstuen skole i juni 2022, ser vi at det er ønske om mer av dette. Samspill har fått støtte fra Sparebankstiftelsen og Kulturrådet for å lage tre sommerkurs 2023, i Drammen, Lørenskog og Oslo.

Instruktører i 2022 var erfarne musikere og pedagoger fra Oslo Orientalske Orkester.
Safaa Al-Saadi – perkusjon,
Inger Hannisdal – fiolin, cello
Mathilde Grooss Viddal – saksofoner, klarinett
Saleh Mahfoud – kor/vokal

På sikt, fortsatt i samarbeid med Saleh Mahfoud, ønsker vi å bidra til at tilsvarende kurs kan tilbys på Aktivitetsskoler/SFO og Kulturskoler over hele landet.


For mer info om orkesteret og prosjektet, se olsooriental.no

"En av de beste opplevelsene jeg har hatt med Samspill er å gi musikk og glede til barna på asylmottak. Denne opplevelsen har tilført livet mitt mye godt."
Saleh Mahfoud

Et samarbeid med

Prosjektet er støttet av