How to: Teknisk rider

Hva er en teknisk rider, hva består den av og hvorfor trenger du en? Vi går igjennom del for del!

Innhold

En teknisk rider er et dokument som viser hvilket teknisk utstyr en artist trenger på scenen for å gjennomføre en konsert. Rideren fungerer som en veileder for teknikerne som skal styre lyd og lys på din konsert slik at de vet hva du trenger fra dem, og fungerer også som en del av kontrakten mellom deg og arrangør.

Poenget med en teknisk rider er å gjøre gjennomføring av en konsert best mulig for alle parter: 
  • Arrangøren vet hvilket utstyr de må gjøre klart til konserten, og hva du kommer med selv
  • Teknikeren vet hva de skal gjøre klart, hvor ting skal stå og hva du foretrekker
  • Du vet at alt er klart til du kommer, og kan bruke tiden din på musikken – og ikke unødvendig leting etter en amp eller omplassering av trommesettet.

Rider?

«Rider» kommer fra engelsk, og er et juridisk begrep som brukes om et tilleggsdokument til en kontrakt. Og det er akkurat dét en teknisk rider først og fremst er: det er den tekniske delen av kontrakten din med en arrangør! Den forteller arrangøren hvilket utstyr de må stille med, og også hva du kommer med selv. Det er derfor viktig at dette kommer tydelig fram i kontrakten din, og at du sender teknisk rider i god tid før konserten.

OBS: Det er viktig å huske at du ikke kan forlange å få alt som står i rideren. Skriv derfor gjerne et setning om at hvis arrangøren ikke har alt tilgjengelig, så kan de ta kontakt med deg slik at dere kan finne en løsning sammen! Det er viktig å være fleksibel.

Hva består en teknisk rider av?

En god teknisk rider skal være så kort som mulig, hvor bare det relevante nevnes. Husk at dette i praksis er en veileder for teknikere, så skriv kortfattet hva du trenger, hvor du trenger det og hva du har med selv. En teknisk rider har vanligvis følgende deler:

1. Kort presentasjon

Her er det vanlig å skrive hvor mange som spiller i bandet, navnet deres og hvilke instrument de spiller. Her er det også fint å oppgi kontaktperson og kontaktinfo, samt skrive noen setninger om hva rideren redegjør for (vanlig oppsett; optimalt oppsett; minimum-oppsett) og at det bare er å ta kontakt om arrangør/tekniker skulle ha spørsmål. Hold gjerne presentasjonen alene på første side, og fortsett med teknisk info fra side 2.

2. Generelle behov for PA, miksebord og monitorer

På dette punktet skriver du kort om hva du trenger fra PA-systemet. Her er det vanlig å skrive kort om dine forventninger til PA-anlegget, som:

«PA: 3- eller 4-veis høyttalersystem av høy kvalitet, tilpasset lokalets størrelse og kapasitet, som spiller høy uforvrengt lyd til hele publikumsområdet.»

Videre er det vanlig å skrive hvilke spesifikasjoner dere ønsker for miksebordet, som antall kanaler og effekter, og også hvor mange monitorer dere trenger. 

3. Backline

Her skriver du hvilket utstyr du trenger for å gjennomføre konserten. Vær spesifikk og kortfattet, og få med hva dere trenger fra arrangøren og hva dere har med selv. 

Skriv for eksempel:

1x Trommesett (5-piece) – Pearl Reference 
     Trommeslager har med egne cymbaler og skarptromme.

1x Bass-amp – Ampeg 4×10 kabinett 

1x Gitar-amp – Fender Hot Rod Deluxe

4. Input-liste

Input-listen er en liste over hvilke instrumenter som skal på hvilken kanal på mikseren. Dette er ikke obligatorisk å ta med, men det er et fint verktøy for lydteknikeren for å få oversikt over hvilke instrumenter som trenger hvilke mikrofoner. Inkluder gjerne hvilke typer mikrofoner du ønsker for hvilke instrumenter, om du har preferanser. Om du ikke kan mye om dette, er det lurt å få hjelp av noen som har teknisk kunnskap.

5. Stageplot

Dette er en illustrasjon (scene-tegning) av hvordan bandet er plassert på scenen ved konsert, slik at lydtekniker kan sette opp instrumenter og teknisk utstyr på ønsket plass før dere kommer. Dette bildet er som oftest i fugleperspektiv og inkluderer plassering av musikere, instrumenter, monitorer, forsterkere, strømuttak osv. Stageplot-en kan enten tegnes for hånd eller lages i et gratis tegneprogram som Google Drawings, og trenger ikke å være veldig komplisert. Det viktigste er å vise hva som skal være hvor på scenen. Det finnes også stageplot-designere på nettet som kan brukes.

En enkel stageplot kan for eksempel se slik ut (laget i Google Drawings):

Mal

Trenger du en mal som utgangspunkt eller inspirasjon? Se vår mal på teknisk rider her!