Alebvinger BVD - Foto_ Lars Opstad

Baluba

Baluba er Samspills satsning på barn og unge, hvor musikere inviteres til å jobbe sammen med dyktige produsenter og ressurspersoner med sin konsertproduksjon, fra idé til ferdig produksjon.

HVA ER BALUBA?

Baluba er en av Samspills satsninger på barn og unge.

Samspill inviterer musikere til å jobbe sammen med produsenter og ressurspersoner på musikkfeltet til å jobbe med sin konsertproduksjon for barn og unge. Vi følger artistene fra idéstadiet gjennom hele prosessen og fram til et ferdig produkt. Deltakerne vil få tilbakemeldinger og kunstnerisk veiledning, og gode råd på veien til å utvikle en ferdig produksjon. Vi formidler og bidrar til booking på etablerte scener og konsertsteder for barn og unge.

Etablerte arrangører og produsenter for barnekultur er stadig på jakt etter nye aktører til sine scener, spesielt musikere med flerkulturell bakgrunn. Slik kan vi bidra til å speile det flerkulturelle Norge på flere måter. Dette er en god mulighet for musikere som har en konsert de ønsker å jobbe videre med, eller som ønsker å formidle musikken sin på nye måter. Det er ikke nødvendig å ha en ferdig produksjon for å delta.

PROSESSEN

Baluba har fokus på alt som er «mellom musikken». Hvordan åpne ørene på barn på unge? Prosjektet er satt sammen av ulike deler: ideutvikling, produksjon, visning og filming. Med dyktige produsenter jobbes det med temaer som kunstnerisk innhold, formidling, regi og scenografi. og pedagogisk tilnærming til ulike aldersgrupper. I tillegg får deltakere kjennskap til relevante temaer som søknadsskriving, profilering og markedsføring. av den ferdige produksjonen. Alle ferdige produksjoner får en dokumentasjonsvideo, en promovideo, pressefoto, rider og promotekst. Produksjonen blir en del av Balubakatalogen. 

Legg inn ny knapp: LES MER OM PROSESSEN HER. 

"Jeg har fulgt Baluba siden det startet i 2014 og sett hvordan Samspill systematisk har jobbet for å utvikle og profesjonalisere et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge. Baluba tar barn og deres opplevelser på alvor. De har sett behovet for å gi dem opplevelser, kjennskap til, og kunnskap om ulike kulturer, sjangre og uttrykk.Baluba er en viktig og unik bidragsyter til konserttilbudet for barn og unge i Norge."
LENE GRAVLIE
PRODUSENT

BOOKING

ØNSKER DU Å DELTA?

Hør en av våre tidligere deltakere, B-Da Sufi sine erfaringer fra BALUBA:

BOOKING

Vi opplever at det er stor etterspørsel etter nye konserter og produksjoner fra musikere med historier og erfaringer fra andre deler av verden. Etablerte arrangører og produsenter for barnekultur er stadig på jakt etter stemmer fra det flerkulturelle Norge.

Gjennom Baluba kan vi bidra til å speile det flerkulturelle Norge på flere måter. De siste årene har Baluba oppnådd god synlighet og representasjon, blant annet på Marked for Musikk og i Den Kulturelle Skolesekken.
I 2023 spiller tre av våre produksjoner på Marked for Musikk.
Skoleåret 2022/23 spiller flere av våre produksjoner DKS-turnéer: Diego Belda og Safaa Al-Saadi, Almir&Daniel, Ibou Cissokho og Sidiki Camara. I tillegg spiller blant andre Igor Dunderovic, Inger Hannisdal, Shble Saleem og Sarah Ramin Osmundsen DKS-turnéer, alle med medlemmer fra Samspills medlemmer.

BALUBAKATALOGEN

Samarbeidspartnere

Kulturtanken, Riksscenen, Sagene Samfunnshus, Nordic Black Theatre & Cafeteatret, Blårollinger, Grisehuset, Asker Kulturhus, Marked for Musikk, Stoppested Verden, Barnas Verdensdager, Kloden teater, Rabalderfestivalen i Tromsø og Rabalderfestivalen i Molde.

Støttet av

Bli medlem

MEDLEMSKAP I SAMSPILL KOSTER

100 KR

Det er mange fordeler med å være medlem i Samspill, fra rabattordninger til nettverk, workshops, profilering, veiledning og kurs.