Alebvinger BVD - Foto_ Lars Opstad

Baluba

Baluba er Samspills satsning på barn og unge, hvor musikere inviteres til å jobbe sammen med dyktige produsenter og ressurspersoner med sin konsertproduksjon, fra idé til ferdig produksjon.

HVA ER BALUBA?

Baluba er en av Samspills satsninger på barn og unge.

Samspill inviterer musikere til å jobbe sammen med produsenter og ressurspersoner på musikkfeltet til å jobbe med sin konsertproduksjon for barn og unge. Vi følger artistene fra idéstadiet gjennom hele prosessen og fram til et ferdig produkt. Deltakerne vil få tilbakemeldinger og kunstnerisk veiledning, og gode råd på veien til å utvikle en ferdig produksjon. Vi formidler og bidrar til booking på etablerte scener og konsertsteder for barn og unge.

Etablerte arrangører og produsenter for barnekultur er stadig på jakt etter nye aktører til sine scener, spesielt musikere med flerkulturell bakgrunn. Slik kan vi bidra til å speile det flerkulturelle Norge på flere måter. Dette er en god mulighet for musikere som har en konsert de ønsker å jobbe videre med, eller som ønsker å formidle musikken sin på nye måter. Det er ikke nødvendig å ha en ferdig produksjon for å delta.

PROSESSEN

Prosjektet er satt sammen av ulike deler, som ideutvikling, veiledning og visning. Vi jobber med temaer som som kunstnerisk innhold, regi og pedagogisk tilnærming til ulike aldersgrupper. I tillegg får deltakere kjennskap til relevante temaer som søknadsskriving, profilering og markedsføring av den ferdige produksjonen. Alle produksjoner blir filmet etter endt prosess.
"En av mine store opplevelser i 2020 var å kunne gjennomføre produksjon av en helt ny frisk og vanvittig rå musikalsk trio – Burn for the Moon. Samspill, i samarbeid med Riksscenen, gjøv løs på oppgaven med stort engasjement. Resultatet ble en uforutsigbar energisk og levende forestilling, som tok barna på alvor og som gav de en ektefølt opplevelse."
VEGAR VÅRDAL
KURATOR, RIKSSCENEN

BOOKING

ØNSKER DU Å DELTA?

Hør en av våre tidligere deltakere, B-Da Sufi sine erfaringer fra BALUBA:

BOOKING

Vi opplever at det er stor etterspørsel etter nye konserter og produksjoner fra musikere med historier og erfaringer fra andre deler av verden. Etablerte arrangører og produsenter for barnekultur stadig er på jakt etter stemmer fra det flerkulturelle Norge.

Gjennom Baluba kan vi bidra til å speile det flerkulturelle Norge på flere måter. De siste årene har Baluba oppnådd god synlighet og representasjon, blant annet på Marked for Musikk og i Den Kulturelle Skolesekken.
I 2023 spiller tre av våre produksjoner på Marked for Musikk.
Skoleåret 2022/23 spiller flere av våre produksjoner DKS-turneer: Diego Belda og Safaa Al-Saadi, Almir &Daniel, Ibou Cissokho og Sidiki Camara. I tillegg spiller blant andre Igor Dunderovic, Inger Hannisdal, Shble Saleem og Sarah Ramin Osmundsen DKS-turnéer, alle med medlemmer fra Samspills medlemsmasse.

AKTUELLE PRODUKSJONER:​

SAMSPILL ER OGSÅ INVOLVERT I DISSE PRODUKSJONENE​

Samarbeidspartnere

Kulturtanken, Riksscenen, Sagene Samfunnshus, Nordic Black Theatre & Cafeteatret, Asker Kulturhus, Marked for Musikk, Stoppested Verden, Barnas Verdensdager, Kloden teater og Rabalderfestivalen i Tromsø.

Støttet av

Bli medlem

MEDLEMSKAP I SAMSPILL KOSTER

100 KR

Det er mange fordeler med å være medlem i Samspill, fra rabattordninger til nettverk, workshops, profilering, veiledning og kurs.