Sunday World

Sunday World er en visningsarena på Cafe Sør for utøvere av internasjonal tradisjons- og populærmusikk.

Beskrivelse

Sunday World er en konsertserie i samarbeid med Cafe Sør i Oslo. Konsertserien ble startet våren 2015, og har siden blitt viktig for musikere både i og utenfor Oslo. På utvalgte søndager gjennom året presenteres ny og spennende musikk innen internasjonal tradisjons- og populærmusikk, fremført av musikere med sjangerbakgrunn fra ulike deler av verden.

Konsertene finner sted i forkant av den tradisjonelle søndagsjammen på Cafe Sør med husbandet Shady Collective, som har et etablert publikum bestående av både musikere, kunstnere, studenter og musikkinteresserte. Søndagsjammen er en verdifull arena for nettverksbygging, eksponering og etablering av nye samarbeid. Ved å legge konserten i forkant av jammen, bidrar Sunday World til at både ny- og veletablerte musikere får konserterfaring og vist fram sine prosjekt for et nytt publikum. 

På grunn av Covid-19-pandemien ble de planlagte Sunday World-konsertene for våren 2020 gjort om til Samspill Sessions i samarbeid med Ballade.no. I stedet for å gjøre fulle konserter produserte vi live-innspillinger av utvalgte låter. Live-innspillingene er tilgjengelige på Samspills YouTube-kanal og hos Ballade. Se artistene som opptrådte her

Produsenter

Siden 2021 har vi involvert medlemmer av Samspill i produksjonen av Sunday World, og hver nye sesong involverer vi ett av medlemmene våre til engasjement som produsent. Dette er personer som ønsker å tilegne seg mer kompetanse og erfaring i produsentrollen, og som allerede har et solid nettverk og en aktiv musikerkarriere. Dette gjør vi for å gi rom og løfte fram morgendagens arrangører og produsenter, samtidig som vi når ut til nye og spennende musikere og gir de en scene. Sunday World er dermed en visningsarena både for, med og av Samspill-medlemmer.

Lius Baruch Machado

Produsent – Sunday World høst 2021

Kristian Fabrizio

Produsent – Sunday World vår 2022

Ombeline Chardes

Produsent – Sunday World høst 2022

Eduardo Scaramuzza

Produsent – Sunday World vår 2023

Bellali Austria

Produsent – Sunday World høst 2023

Hør Sunday World på Spotify!

Artister som har spilt på Sunday World

Media

Et samarbeid med

Prosjektet er støttet av