Et grenseløst Samspill
Samspill er en interesseorganisasjon for utøvere av internasjonale musikkutrykk, bosatt i Norge.
Formål
Samspill er en døråpner for utøvere av internasjonale musikkutrykk og inn til arrangørene, og bidrar til mangfold i kulturlivet. Vi arbeider for kompetanseheving hos utøvere, kunnskap om utøvere og for like muligheter.
Medlemsutvikling
Vi jobber med profesjonalisering og kompetansebygging for artister, gjennom veiledning, produksjonsutvikling med faglig mentoring, utvikling av promomateriell og synliggjøring.
Previous slide
Next slide

Hva gjør Samspill?

Samspill fungerer som et bindeledd mellom artister, arrangører, festivaler, organisasjoner og tilskuddsytere.

Samspill jobber interessepolitisk for å bedre rammebetingelsene for medlemmene og øke synligheten av verdien av en bredere satsing på inkludering og mangfold i det norske kulturlivet.

Samspill tilbyr medlemmer veiledning og kompetansehevende tiltak knyttet til karriereutvikling og profesjonalisering.

Samfunnsaktører og pådriver

Vi er en representant og talerør for medlemmene, i samfunnet og overfor samarbeidspartnere.

Vi setter kulturpolitisk dagsorden – med utøveren i sentrum.

Vi skaper insentiver for bransjen til å booke mer mangfoldig.

Vi påvirker programmering ved representasjon i programråd.

Resultatmål

6 medlemsmøter og kurs i året
Artistformidling til nye arenaer
Øke medlemstall gjennom målrett rekruttering
Bidra til at flere medlemmer får støtte
Øke til 2 fulle årsverk
Samarbeidsavtaler med alle kompetansesentrene

Organisasjonsutvikling

God driftsrutiner
God økonomistyring
Nær medlemsoppfølging
Rekruttering av medlemmer
Gode og varige samarbeidsavtaler

Samspills styre

Hans Ole Rian

Styreleder

Harpreet Bansal

Harpreet Bansal

Nestleder

Samsaya Sampda Sharma

Styremedlem

Jan Lothe Eriksen

Styremedlem

Vasil Gjuroski

Styremedlem

Ane Carmen Roggen

Vara

Bellali Austria

Vara

Administrasjon

Siri Kvambe

 Daglig leder

Karstein Grønnesby

Prosjektkoordinator

Dokumenter

Årsrapporter

Strategiplan 2022-2024