How to: Budsjett

Ethvert godt prosjekt trenger et sikkert budsjett! Vi hjelper deg med å sette opp ditt.

Innhold

For mange kunstnere er «budsjett» et ord som kan virke både kjedelig og kanskje litt skummelt. Men et hvert godt prosjekt trenger et sikkert budsjett, slik at du får kontroll på økonomien og ikke går på en pengesmell!

Kort forklart: Et budsjett skal redegjøre for hvilke utgifter du har og hvilke inntekter du trenger for å dekke disse. Resultatet skal derfor gå i balanse (0,-). Enkelt og greit? La oss ta en titt!
 

Kort introduksjon: programvare

Før vi ser på selve budsjetteringen, er det lurt å ha nevnt programvare: Det er best å bruke et egnet regneark-program for å sette opp budsjett, som Excel eller Google Sheets. Dette gjør det enklere å sette opp budsjettet riktig, og å lage enkle formler for å slå sammen summer.

Oppsett av budsjett

For å være både oversiktlig og fleksibelt, er det lurt å ha et godt oppsett av budsjettet ditt. Det betyr at du bør vise: hva de ulike beløpene gjelder; hvor mye beløpet er; om beløpet skal ganges (om det er flere antall av beløpet); til slutt sum (beløp x antall). 

Eksempel:

1
Konserthonorar til musikere

2
5 015 kr.

3
5

4
25 075 kr. 

Dette eksempelet gjelder for honorar til musikere for en konsert, og her viser jeg at:
1. Dette gjelder konserthonorar til musikere.
2. Beløpet/prisen er 5015 kr. pr. musiker pr. konsert – etter Creos minstesats.
3. Det er 5 musikere som spiller på konserten.
4. Totalt bruker jeg 25 075 kr. i honorar til musikere for denne konserten.

Hvorfor ikke bare skrive «Honorar = 25 075 kr.»?
Om du følger dette oppsettet og har en formel i regneark-programmet som automatisk ganger beløp på antall, vil du da derfor ha et fleksibelt budsjett som oppdateres automatisk om enten beløpet eller antallet endrer seg. I tillegg er det enkelt og synlig for andre å forstå hvordan du kommer fram til summene i budsjettet ditt, om flere skal se på budsjettet eller om budsjettet gjelder for en søknad.

- Utgifter

Begynn med utgiftene dine: hva er det du må betale for, og hvor mye må du betale? Det er først når du vet hva de totale kostnadene dine kommer til å bli, at du vet hvor mye penger du må ha. Om du ikke er sikker på hva en flybillett mellom Trondheim og Bergen koster eller hvor dyr en leiebil er for 7 dager, bør du sjekke dette når du jobber med budsjettet. Om du bare gjetter på hva ting koster, er sjansen stor for at du plutselig sitter igjen med mye større kostnader enn du hadde tenkt! Om budsjettet ditt har mange utgifter og er omfattende, kan det være lurt å strukturere det i kategorier, som «markedsføring», «reise og losji» osv.

Når du har ført opp alle utgiftene dine lager du en linje under for å summere alle utgiftene. Denne kan du kalle «Sum utgifter».

+ Inntekter

Når du har fått oversikt over alle utgiftene dine, er det tid for å se på inntektene dine og hvordan du dekker alle utgiftene. Vanlige inntektskilder er støtteordninger, salg, egenfinansiering og sponsing.

Om du har salg (billetter, CD-er, annet) så er det lurt å gjøre et realistisk anslag: hvor mange billetter tror du faktisk du kommer til å selge? Det er ikke alltid alle konserter blir utsolgt, så det er lurt å heller planlegge med at det kommer litt færre publikummere enn det du håper på. 

Om du søker støtte fra en tilskuddsordning, er det lurt å også være realistisk her. Det er få støtteordninger som er villige til å fullfinansiere prosjekt, og det er viktig å ha et troverdig budsjett. Det kan også være lurt å spre søkesummene sine mellom flere støtteordninger. Les mer om søknadsskriving i vår How to: Søknadsskriving

Hva er egentlig egenfinansiering?

Egenfinansiering er et stort tema, for det trenger ikke nødvendigvis å være bare penger! Dette kan også være innsats i form av arbeidstimer, i forbindelse med preproduksjon, administrasjon av prosjekt eller annet relevant arbeid.

Egenfinansiering kan også være bidrag fra egne honorar. F.eks. du tjener 10 000 kr. i honorar, kan 5 000 kr. av disse kronene gå inn på inntektssiden som egenfinansiering.

Tips til budsjettering

 • Bruk reelle summer
  Ikke gjett deg fram til kostnader. Da vil sjansen for at du får en ubehagelig økonomisk overraskelse bli stor. Om budsjettet gjelder en søknad, vil også de som vurderer søknaden miste troverdigheten i prosjektet ditt. Undersøk derfor hva de reelle kostnadene og inntektene er. Om det er usikre summer, som ved flybilletter langt fram i tid, så sjekk omtrent hva de kommer til å koste for prosjektperioden ved å bruke tjenester som Skyscanner eller Momondo.

 • Vis utrekningen i budsjettet!
  Ikke bare skriv «honorar musikere = 30 000». Da vet ingen (bortsett fra deg) som det er én musiker som skal ha 30 000 kr. eller om det er 10 musikere som får 3 000 kr. hver.

 • Legg til notater i budsjettet
  Om det ikke er tydelig hvor du har funnet beløpene i budsjettet fra, er det lurt å legge til en liten kommentar bak posten. Om dette gjelder en timesats for øving som du har funnet hos Creos frilanssatser så skriv dét! F.eks. «Iht. Creos minstesats for øving preprod.»).

 • Sjekk at budsjett og prosjektbeskrivelse er i samsvar
  Om budsjettet gjelder for en søknad, er det lurt å dobbeltsjekke at de stemmer overens. Om du har skrevet i prosjektbeskrivelsen at du skal leie inn en produsent eller betale lydteknikere, bør dette også komme fram i budsjettet.

 • Skriv status på søknadsmidler
  Om du har søkt støtte fra en eller flere støtteordninger til prosjektet, er det lurt å skrive inn statusen for denne søknaden: skal søkes; søkt; innvilget.

Maler

Trenger du en mal for å komme i gang med arbeidet? Sjekk ut våre budsjettmaler her!

Se også vår video med felespiller og produsent Andreas Ljones for mer inspirasjon: