I Samspill har vi en innmeldingsavgift på kr 100. Medlemskapet gjelder til du evt. selv melder deg ut.