Musikkorganisasjoner

Norge er full av forskjellige organisasjoner, og de kan vaere vanskelig aa holde oversikten, saa her en liste og oversikt. Flere av disse kan vaere interessante samarbeidspartnere for vaare medlemmer.

AKKS

AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for kjønnsbalanse i alle ledd av musikkbransjen.

BandOrg

Landsomfattende interesseorganisasjon for folk som spiller i band.

De Unges Orkesterforbund

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for alle barne- og ungdomsorkestre i Norge.

FolkOrg

Arbeider for folkemusikken og folkedansen i Norge.

Foreningen musikk fra livets begynnelse 

Fremmer det musikalske samværet mellom barn og voksne.

Foreningen norske kordirigenter (FONOKO)

GramArt

Landsomfattende interesseorganisasjon for etablerte og uetablerte grammofonartister. En stor del av det daglige arbeidet består i å gjennomgå artistkontrakter, d.v.s. management, plate og publishingavtaler.

Gramo

Gramo er autorisert av Kulturdepartementet til å oppkreve og fordele vederlag for kringkasting og annen offentlig fremføring.

IFPI Norge

Interesseorganisasjon for norske fonogramprodusenter.

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge

Nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i Den kulturelle skolesekken.

Klassisk

Interesseorganisasjon for konsertarrangører, festivaler og arrangerende ensembler innen den klassiske sjanger.

Korpsnett Norge

Kulturforbundet 

Yrkesorganisasjonen for deg som arbeider i kulturlivet.

Musikernes Fellesorganisasjon – Musicians’ Union

Landes største fagforbund for utøvende kunstnere og pedagoger. Organisasjonen har til formål å ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale og kunstneriske interesser.

Musikkens Venners Landsforbund

Landsomfattende organisasjon for konsertarrangører.

NASOL

Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) er et serviceorgan for amatørorkestrene i Norge.

Norsk Artistforbund

Interesseorganisasjon som jobber for pop- og rocksjangrene.

Norsk Musikkråd

Norsk musikkråd er en paraplyorganisasjon for 33 landsomfattende musikkorganisasjoner.

Norges Musikkorps Forbund

Kulturorganisasjonen for musikkorps.

Norsk Kirkesangforbund

Norsk country-musikk forbund

Norsk festivalsangerforbund

Norsk forening for musikkterapi

Norsk jazzforum

Norsk Kammermusikkforbund

Norsk Kulturhusnettverk 

Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund

Norsk munnspillforum

Norske Konsertarrangører

Norsk Sangerforbund

Norsk Sangerforum

Norsk Suzukiforbund

Norsk Viseforum

Norske musikklæreres landsforbund

Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL)

Norske trekkspilleres landsforbund

Pascal Norge

Lager helsefremmende kulturaktiviteter for alle. Hovedmålgruppe er alle med bistandsbehov; inklusiv seniorer, funksjonshemmede, utviklingshemmede, minoritetsgrupper og personer innen områdene psykiatri og rus.

Phonofile

Global digital musikk distribusjon.

TONO

Innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk.

Ung i Kor

Organiserer barnekor, skolekor, ungdomskor, studentkor og unge vokalensembler i Norge.

Ung Kirkesang

Organisasjon av, for og med korsangere i barne- og ungdomskor tilknyttet menigheter i hele landet.