Mangfold – langsiktig arbeid med kunstnerne i sentrum

Kulturrådet inviterer 3. desember til nettmøtet «Arbeidsverksted for nasjonal koordinator for mangfold» for å konkretisere rollen som nasjonal koordinator for mangfold og videre samarbeid med sektoren. Og Samspill International Music Network er med.

Styreleder  Jan Lothe Eriksen og nestleder Bellali Austria i Samspill med innlegg i Ballade.no

Tiden er inne for å gjøre mer enn kortvarige stunt og bevisstgjøringskampanjer, sier Kulturrådets seniorrådgiver Ellen Aslaksen i presentasjonen av rapporten «Et kunnskapsbasert og langsiktig mangfoldsarbeid» (kulturradet.no, 4/9-20). I rapporten stakes kursen ut for det videre arbeid som nasjonal koordinator for mangfold, og vi kunne ikke vært mer enige. Vi er glade for at Kulturrådet anerkjenner behovet for nettopp langsiktig arbeid.

Kulturrådet inviterer 3. desember til nettmøtet «Arbeidsverksted for nasjonal koordinator for mangfold» for å konkretisere rollen som nasjonal koordinator for mangfold og videre samarbeid med sektoren. Og Samspill International Music Network er med.

Er det en ting vi vet, så er det at det ikke finnes noen quick-fix til inkludering og mangfold. Utøvere av globale kunstuttrykk trenger også et sted de kan stikke innom en tirsdag ettermiddag, tre dager før en søknadsfrist. Eller møtes til politiske diskusjoner og jam for felles utveksling og inspirasjon, selv om ingen fotografer og presse er tilstede.

Les hele artikkelen her:

Mangfold – langsiktig arbeid med kunstnerne i sentrum

Related Posts