Samspill på Trondheim Calling 2020

Samspill var representert på Trondheim Calling ved Karstein og Elvic Kongolo, der vi traff mange andre aktører i musikkbransjen, hørte på gode presentasjoner og diskusjoner, samt opplevde mange gode konserter! Det er alltid interessant å se hva det er som rører på seg i musikkfeltet (både på, foran og bak scenen!). Vi ser viktigheten av og behovet for Samspills tilstedeværelse i norsk musikkliv! Det er også viktig for oss å bli bedre kjent med musikkbyen Trondheim og våre nye samarbeidspartnere der.

Trondheim Calling er Norges største nasjonale musikkonferanse og Midt-Norges største musikkfestival i vinterhalvåret. De har som hovedformål å feire ny norsk musikk, vise fram artister som er på vei mot et gjennombrudd og heve kompetansenivået innen norsk musikknæring. Arrangementet hadde 1300 konferansedeltagere, over 350 artister og totalt over 7000 publikum i 2019. Dette er en av de store showcase-festivalene vi har i Norge, og vi oppfordrer alle artister å søke om å få spille på neste års festival! Les mer på https://trondheimcalling.no/

Related Posts