Samspills høringsinnspill til kulturbudsjettet 2018

Høringsinnspill til kulturbudsjettet 2018
Familie- og Kulturkomiteen p
å Stortingets Høringsrunde

2. november 2017

Samspill International Music Network er en interesseorganisasjon for internasjonale og flerkulturelle musikere i Norge, samt norske utøvere som jobber med ulike musikkuttrykk fra hele verden. Samspills formål er å fremme mangfoldet innen musikk- og beslektede utrykk, samt utøvere av disse.

Samspill International Music Network sitter på verdifull tverrkulturell kompetanse, men som nå er i ferd med å gå tapt dersom gjeldende utfasingsvedtak fra Norsk Kulturråd gjennomføres.

I statsbudsjettet for 2017 var «Et rikt og mangfoldig kulturliv» en av hovedprioriteringene i teksten, med ble ikke fulgt opp med tiltak. I 2018 er det enda mindre fokus på mangfold enn i forrige periode.

Vi ser ingen satsninger på de organisasjonene og aktørene som jobber direkte med å styrke det flerstemte kulturlivet, det være seg støtte til utøvere eller bygging av publikum med flerkulturell bakgrunn i Norge. Det kan også virke som at man ser bort fra at internasjonale og flerkulturelle musikere kan spille en avgjørende rolle som døråpnere inn i ulike kulturnæringer.

Hvis regjeringen ønsker å fremme flerstemthet og mangfoldighet i kulturlivet, kreves det også satsning på de aktører som har som mandat å jobbe for nettopp dette.

Vi er glade for videreføringen av Barnas Verdensdager. Barn og unge må få muligheten til å oppleve et mangfoldig kulturtilbud. Vi er bekymret for hva omleggingen av Rikskonsertene til Kulturtanken vil ha å si for tilbudet rundt i landet.

Vi vil også oppfordre til å satse på tiltak for å øke mangfoldskompetansen i hele bredden av kulturfeltet.

Avslutningsvis ønsker vi å støtte det mange andre organisasjoner før oss har sagt; både om utfordringen det er for nasjonale institusjoner å få driftsstøtte fra post 55, samt at vi støtter viktigheten av det å satse på gode, flere og tilpassede kulturarenaer.

_________________________________________________________________________________
Tilstede:
Rhiannon Edwards, styreleder
Siri Kvambe, daglig leder

Related Posts