Årsmelding 2022

Årsmeldinga for 2022 er endelig klar! Ta en titt for å se alt det fine vi jobber med.
Samspill jobber i det daglige og ute blant artistene og – for en stor og viktig sak. Vi jobber med å bygge ned tersklene som ofte er usynlige. Vi jobber for å øke risikovilje, nysgjerrighet og forståelse hos oppdragsgivere, og vi står på for å bygge kunnskap og styrke mulighetene for kunstnere. Med veiledning, kunstneriske møteplasser, mentoring, nettverksbygging, informasjonsarbeid og tilstedeværelse.

2022 var et intenst og spennende år for hele kulturlivet. Mange merket godt ettervirkningene av pandemi og stillstand. Manglende publikumsoppslutning gjorde mange arrangører avventende, og tidene var usikre for frilansere, inkludert Samspills medlemmer.

I denne årsmeldingen kan du se noe av det vi har jobbet med i året som gikk. Vi er stolte over å ha klart å få gjennomført enda et år med stor aktivitet, mange prosjekter og nye samarbeid. Dette til tross for begrensede økonomiske ressurser. Samspill drives av en liten administrasjon med stor drivkraft og mye engasjement. Vi har et unaturlig et lavt driftstilskudd til å være en nasjonal aktør, og søker derfor en rekke prosjekttilskudd til å finansiere øvrig aktivitet. 


Årsmelding 2022

Årsmelding 2022

Related Posts