Nytt studietilbud på Norges musikkhøgskole!

Nytt studietilbud på Norges musikkhøgskole: «Kul­tu­relt mang­fold i musikkundervisningen»!
Endelig kan vi offentliggjøre den gledelige nyheten: I samarbeid med Norges musikkhøgskole har vi fått på plass et videreutdanningstilbud for musikere og instruktører med minoritetsbakgrunn, eller musikere med spesiell interesse for og erfaring med minoritetskulturer! 

Studiet «Kul­tu­relt mang­fold i musikkundervisningen» er skapt for å utvikle kompetanse i å forvalte egen musikktradisjon og egne kulturelle ressurser i formidling og undervisning av musikk. Dette er skreddersydd til deg som har utdanning fra land utenfor Norge/Norden, som har lang erfaring med å undervise, men som mangler formell kompetanse, eller som ønsker å dykke ned i musikksjangre fra ulike deler av verden som du senere kan videreformidle og dele med andre.

Studiet er samlingsbasert, og lar seg derfor kombinere med jobb. Det er også mulig å gjennomføre for deg som bor langt unna Oslo. Studiet består av fem ukesamlinger: To ukesamlinger i høstsemesteret og tre ukesamlinger (hvorav én er innføringskurs i norsk folkemusikk i uke 8) i vårsemesteret.

Søknadsfrist: 15. april

Hva lærer du?
 • Innføring i grunnleggende musikkpedagogiske og –didaktiske teorier og begreper

 • Perspektiver på kulturelt mangfold og musikalsk inkludering

 • Lærings- og motivasjonsteorier

 • Formidlings- og interaksjonskonsepter

 • Institusjons- og målgruppekunnskap

 • Tilpasset opplæring

 • Musikkfaglige læringsaktiviteter

 • Arbeid med musikalske ferdigheter

 • Utvidet sjangerkunnskap

 • Arrangering og samspill

 • Gjennomføring av praksisprosjekt

Foto: Karstein Grønnesby

Videreutdanningen retter seg mot musikere og instruktører med minoritetsbakgrunn, eller musikere med spesiell interesse for og erfaring med minoritetskulturer.

Les mer om studiet her.

Related Posts