Kommentar til Kulturrådets «Inkluderende kulturliv i Norden»

Daglig leder i Samspill International Music Network – Siri Kvambe – har skrevet en kommentar på Kulturådets nylig avsluttede prosjekt «Inkluderende kulturliv i Norden» på Ballade.no herKulturrådets sluttrapport kan leses her.

Den treårige storsatsingen til Kulturrådet hadde som formål å peke på utfordringer og å utvikle metoder for et mer inkluderende kulturliv. Prosjektet samlet syv ulike nettverk bestående av kunstnere, biblioteker, kulturhus, kulturskoler, kompetansesentre og andre aktører på kulturfeltet. Nettverkene har delt metoder og erfaringer, startet nye prosjekter og utviklet kunnskap om hvordan gjøre kulturlivet mer relevant og inkluderende for etniske og kulturelle minoriteter i Norden.

Les hele kommentaren her:

Kulturrådets inkluderingsprosjekt har ikke vært inkluderende

Related Posts