Nye og endrede søknadsfrister hos Kulturrådet

Søknadsfristene fra Kulturrådet i 2024 er klare. På musikkområdet er det to tilskuddsordninger som får en endring i antall søknadsfrister.
Innen musikkfeltet har Kulturrådet 7 tilskuddsordninger. To av disse har fått vesentlige endringer:

 Arrangørstøtte musikk vil fremover ha to frister i året, i 2024 er dette 5. mars og 3. september. Med endringen legges det til rette for at man kan søke med halvårlige program og få svar før sesongen starter. Når det gjelder søknader om driftsliknende tilskudd anbefaler vi fremdeles å søke til fristen i september.

Turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister, ensembler og band vil fremover ha tre frister i året. I 2024 er dette 5. mars, 3. september og 3. desember. Mange av søkerne til ordningen har en lang planleggingshorisont. Samtidig vil tre søknadsvinduer i året fortsatt gi gode muligheter til søkere med kortere planleggingshorisont.

Det oppfordres alltid til å være tidlig ute med søknaden, og de som skal søke på disse ordningene anbefales å søke til fristen i mars for tilskudd til prosjekter til høsten.

Bakgrunnen for denne endringen er at antall søknader til Kulturrådet har økt kraftig de siste årene. For å opprettholde kvaliteten på søknadsbehandlingen har sekretariatet derfor justert antall søknadsfrister for enkelte ordninger.

Søknadsfristene er som følger i 2024:  

For en full oversikt over søknadsfrister i 2024 – Se vår Søknadskalender!

Related Posts