Årsmelding 2023

Samspill markerer 25 år med musikalsk mangfold!

Årsmeldingen for 2023 er klar, og vi ser tilbake på et innholdsrikt jubileumsår! 

2023 var det året Samspill bidro til å starte opp en ny videreutdanning ved Norges musikkhøgskole; Kulturelt mangfold i musikkundervisning. Ti studenter; musikere fra ti ulike land startet opp i august, og skal etter planen gå styrket ut derfra, med større kjennskap til sine muligheter i det norske kulturlivet.

2023 var også året der vi gjennomførte pilotprosjektet Søkerreisen, der vi har som mål å endre strukturer og utfordringer i søkerportalene hos Kulturdirektoratet.

Vi står på for å løfte, synliggjøre, bygge oppunder og formidle de fantastiske musikerne vi har iblant oss. Og vi følger tett de oppblomstrende miljøene rundt oss, særlig miljøet rundt musikk fra Midtøsten og Middelhavet i disse dager. Vi har engasjert mer enn 300 nye og tidligere medlemmer både som artister, prosjektledere, produsenter, verkstedsledere og foredragsholdere.

Vi er stolte over å ha gjennomført et år med økt aktivitet, mange prosjekter og nye samarbeid! Les mer om alt det fine som skjedde i årsmeldingen under!

Årsmelding 2023

Årsmelding 2023

Related Posts