Samspills innspill til Statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024: løfter frem frivilligheten og at alle barn og unge skal få delta i kulturlivet, men få konkrete tiltak som vil øke mangfoldet og bredden.

6. oktober kom statens forslag til kulturbudsjettet for 2024, på 24,5 milliarder kroner. «Det foreslåtte kulturbudsjettet for 2024 er det største noen gang», skriver departementet som nå ledes av Lubna Jaffery (AP). 

Her kan du lese vårt innspill:

Related Posts